Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 350/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.07.2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-09 08:42:58
Zarządzenie Nr 349/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.07.2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2012-08-09 08:42:11
Zarządzenie Nr 354/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.07.2012r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2012-08-07 11:22:01
Zarządzenie Nr 353/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-08-03 09:52:42
Zarządzenie Nr 352/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.07.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-08-03 09:51:47
Zarządzenie Nr 351/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.07.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 344/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-07-25 13:04:22
Zarządzenie Nr 348/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.07.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-07-25 13:03:02
Zarządzenie Nr 346/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.07.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-07-25 13:01:33
Zarządzenie Nr 347/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2012-07-25 12:59:22
zarządzenie nr 343/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2012-07-20 10:43:23