Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 371/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.08.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-09-06 14:59:21
Zarządzenie Nr 373/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.08.2012 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-31 13:25:34
Zarządzenie Nr 370/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.08.2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2012-08-29 12:39:19
Zarządzenie Nr 366/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.08.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-08-17 14:37:55
Zarządzenie Nr 365/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-16 08:40:56
Zarządzenie Nr 364/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-16 08:40:01
Zarządzenie Nr 363/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

2012-08-16 08:38:57
Zarządzenie Nr 362/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 599/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21 lipca 2010r w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

2012-08-10 13:15:29
Zarządzenie Nr 361 /2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.08.2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pn. „Złoto w ikonie”

2012-08-09 09:55:17
Zarządzenie Nr 360/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07.08.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-08-09 08:37:08