Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 511/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2012r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/383/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

2013-01-09 11:56:12
Zarządzenie Nr 523/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2012r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-07 13:19:26
Zarządzenie Nr 522/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-07 13:17:39
Zarządzenie Nr 521/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-01-07 12:33:06
Zarządzenie Nr 483/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 3.12.2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2013-01-04 14:51:55
Zarządzenie Nr 481/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 3.12.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowej

2013-01-04 14:48:29
Zarządzenie Nr 477/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 3.12.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-04 14:47:24
Zarządzenie Nr 479/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 3.12.2012 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-04 14:46:42
Zarządzenie Nr 487/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.12.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-04 14:45:54
Zarządzenie Nr 496/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.12.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2013-01-04 14:44:53