Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/266/2012 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2012-05-09 12:52:05
Uchwała Nr XXII/267/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-04-05 09:15:51
Uchwała Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej

2012-04-04 11:40:45
Uchwała Nr XXII/272/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry.

2012-04-04 11:37:56
Uchwała Nr XXII/280/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-04-04 11:30:33
Uchwała Nr XXII/279/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

2012-04-04 11:28:25
Uchwała Nr XXII/278/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy

2012-04-04 11:26:07
Uchwała Nr XXII/277/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

2012-04-04 11:11:41
Uchwała Nr XXII/276/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie apelu w przedmiocie funkcjonowania Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach

2012-04-04 10:58:56
Uchwała Nr XXII/275/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Obchodów Jubileuszu 450 - lecia Nadania Herbu Miastu Tarnowskie Góry

2012-04-04 10:56:24