Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 256 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-04-20 10:22:56
Projekt uchwały Nr 255 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2008r. w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej

2012-04-20 10:19:25
Projekt uchwały Nr 254 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2012-04-20 10:12:03
Projekt uchwały Nr 253 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Świerklaniec

2012-04-20 10:07:50
Projekt uchwały Nr 252 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji obejmującej lata 2012 - 2015

2012-04-20 10:05:40
Projekt uchwały Nr 250 w sprawie określenia sposobu rozliczenia zwrotu kosztów dotacji, udzielanej przez Gminę Tarnowskie Góry na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Gminy Tarnowskie Góry, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub punktu przedszkolnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry i sposobu rozliczenia zwrotu kosztów dotacji, udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Tarnowskie Góry, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub punktu przedszkolnego na terenie gminy dotującą to przedszkole lub punkt przedszkolny.

2012-04-20 10:00:42
Projekt uchwały Nr 250 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym

2012-04-20 09:59:12
Projekt uchwały Nr 249 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

2012-04-20 09:52:02
Projekt uchwały Nr 248 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-04-20 09:50:39