Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 268 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2012-05-24 14:57:48
Projekt uchwały Nr 267 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie odpowiedzi oraz przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach

2012-05-24 14:56:00
Projekt uchwały Nr 266 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012 - 2032

2012-05-24 14:49:41
Projekt uchwały Nr 265 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2012-05-24 14:47:17
Projekt uchwały Nr 264 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

2012-05-24 14:45:14
Projekt uchwały Nr 263 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zatwierdzenia Statutu Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2012-05-24 14:32:56
Projekt uchwały Nr 261 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2012-05-24 14:25:35
Projekt uchwały Nr 260 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec braku konsultacji społecznych przy wprowadzaniu zmian w systemie emerytalnym

2012-05-24 14:21:34
Projekt uchwały Nr 259 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej

2012-05-24 14:11:28
Projekt uchwały Nr 258 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-05-24 14:10:11