Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/296/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-21 14:23:18
Uchwała Nr XXIV/298/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

2012-06-06 09:43:38
Uchwała Nr XXIV/297/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2012-06-06 09:32:07
Uchwała Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012 - 2032

2012-06-04 15:16:25
Uchwała Nr XXIV/302/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2012-06-04 15:11:09
Uchwała Nr XXIV/301/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie odpowiedzi oraz Przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach

2012-06-04 15:09:06
Uchwała Nr XXIV/299/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2012-06-04 15:06:01
Uchwała Nr XXIV/295/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec braku konsultacji społecznych przy wprowadzaniu zmian w systemie emerytalnym

2012-06-04 15:01:43
Uchwała Nr XXIV/294/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012r.

2012-06-04 14:58:56
Uchwała Nr XXIV/293/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-06-04 14:56:56