Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 293 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry – ulica Szafranowa, ulica Rumiankowa, ulica Miętowa.

2012-06-22 09:40:50
Projekt uchwały Nr 292 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry – ulica Śląska.

2012-06-22 09:36:38
Projekt uchwały Nr 291 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry – ulica Wodna

2012-06-22 09:34:25
Projekt uchwały Nr 290 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

2012-06-22 09:11:10
Projekt uchwały Nr 289 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2012-06-22 09:09:58
Projekt uchwały Nr 284 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-06-22 09:08:14
Projekt uchwały Nr 288 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe.

2012-06-22 09:06:24
Projekt uchwały Nr 287 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Mieszkań Chronionych oraz wdrożenia lokalnego Programu Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych

2012-06-22 09:03:54
Projekt uchwały Nr 286 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry

2012-06-22 08:58:22
Projekt uchwały Nr 285 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

2012-06-22 08:56:43