Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2012-06-21 13:24:29
Uchwała Nr XXV/304/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2011 rok

2012-06-21 13:23:17
Uchwała Nr XXV/303/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2011 rok

2012-06-21 13:22:21