Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 319 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2012-09-20 15:00:20
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 318 w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze

2012-09-20 14:57:56
Projekt uchwały Nr 317 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019

2012-09-20 14:55:10
Projekt uchwały Nr 316 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2012-09-20 14:49:27
Projekt uchwały Nr 315 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych

2012-09-20 14:39:09
Projekt uchwały Nr 314 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2012-09-20 14:33:58
Projekt uchwały Nr 313 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

2012-09-20 14:31:44
Projekt uchwały Nr 312 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2012-09-20 14:29:10
Projekt uchwały Nr 311 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

2012-09-20 14:26:08
Projekt uchwały Nr 310 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2012-09-20 14:24:31