Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 324/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

2012-10-25 12:55:31
Projekt uchwały Nr 331/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności działki oznaczonej ewid. nr 23 położonej w Tarnowskich Górach, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi KW GL1T/00090659/0

2012-10-25 12:53:19
Projekt uchwały Nr 330/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-10-25 12:51:41
Projekt uchwały Nr 329/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry – ulica Czereśniowa

2012-10-25 12:49:48
Projekt uchwały Nr 328/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry – ulica Morelowa.

2012-10-25 12:48:03
Projekt uchwały Nr 327/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2012-10-25 12:45:30
Projekt uchwały Nr 326/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2013 rok.

2012-10-25 12:39:55
Projekt uchwały Nr 325/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2013”.

2012-10-25 12:35:27
Projekt uchwały Nr 323/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry

2012-10-25 12:26:50
Projekt uchwały Nr 321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

2012-10-25 12:23:57