Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2012-12-21 13:09:52
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz ustalenia stawki opłaty.

2012-12-21 13:04:48
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2012-12-21 12:59:52
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2012-12-21 12:49:10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2012-12-21 12:28:48
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry

2012-12-21 12:27:57
Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2012-12-21 12:26:43
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2013 roku.

2012-12-13 14:22:05
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2012-12-13 14:20:41
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2012-12-13 14:19:42