Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 544 /2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 419/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22 października 2012r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach".

2013-02-14 13:41:35
Zarządzenie Nr 542/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.01.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek organizacyjnych.

2013-02-08 15:06:59
Zarządzenie Nr 547 /2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31 .01.2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013

2013-02-05 14:32:20
Zarządzenie Nr 550/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2013r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/402/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-02-01 14:58:52
Zarządzenie Nr 549/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-02-01 14:56:54
Zarządzenie Nr 546 /2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt p.n. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2013” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2013-01-31 09:31:09
Zarządzenie Nr 543/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s naboru na 3 wolne stanowiska Radcy Prawnego w Biurze Prawnym

2013-01-29 11:11:56
Zarządzenie Nr 541/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-28 14:21:57
Zarządzenie Nr 540/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-28 14:06:32
Zarządzenie Nr 538/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-01-23 13:19:36