Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 414 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2013-01-24 13:15:22
Projekt uchwały Nr 413 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXX/353/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r.

2013-01-24 13:12:48
Projekt uchwały Nr 412 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry /ulica Skarbka/

2013-01-24 13:03:21
Projekt uchwały Nr 411 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry /ulica Władysława Hermana/

2013-01-24 13:02:06
Projekt uchwały Nr 410 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry /ulica Kalcytowa/

2013-01-24 12:52:45
Projekt uchwały Nr 409 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat lokalu użytkowego nr 109, 109A usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 8 będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-01-24 12:51:13
Projekt uchwały Nr 408 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-01-24 12:49:23
Projekt uchwały Nr 407 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach na lata 2013 - 2016

2013-01-24 12:47:29
Projekt uchwały Nr 406 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/349/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26.09.2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

2013-01-24 12:45:24
Projekt uchwały Nr 405 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2013-01-24 12:43:55