Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/409/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat lokalu użytkowego nr 109, 109A, usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 8, będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-09 13:10:59
Uchwała Nr XXXVII/412/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-03-06 14:22:57
Uchwała Nr XXXVII/411/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-03-06 14:22:10
Uchwała Nr XXXVII/410/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-03-06 14:20:00
Uchwała Nr XXXVII/406/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/349/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26.09.2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych

2013-03-06 14:19:13
Uchwała Nr XXXVII/403/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

2013-03-06 14:18:16
Uchwała Nr XXXVII/407/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach na lata 2013 - 2016

2013-02-13 13:57:48
U chwała Nr XXXVII/404/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

2013-02-05 14:57:48
Uchwała Nr XXXVII/405/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2013-02-05 13:26:17
Uchwała Nr XXXVII/414/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2013-02-05 10:21:58