Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 431 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-02-21 13:54:28
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 430 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-02-21 13:52:33
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 429 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 15-stu lat, w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Janasa 11 segment C, będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-02-21 13:50:40
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 428 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Górniczej 26 będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-02-21 13:47:55
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 427 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Bytomskiej 10 będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-02-21 13:44:43
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 426 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-02-21 13:42:11
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 425 w sprawie powołania Rady Muzeum w Tarnowskich Górach

2013-02-21 13:40:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 424 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry – Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych

2013-02-21 13:37:56
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 423 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2013-02-21 13:16:10
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr 422 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2012 rok

2013-02-21 13:13:55