Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/429/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gów sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 15-stu lat, w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Janasa 11 segment C, będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-09 13:21:36
Uchwała Nr XXXVIII/428/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Górniczej 26 będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-09 13:18:34
Uchwała Nr XXXVIII/427/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Bytomskiej 10 będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-09 13:14:05
Uchwała Nr XXXVIII/431/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-03-18 14:49:00
Uchwała Nr XXXVIII/430/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-03-18 14:48:28
Uchwała Nr XXXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry – Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych

2013-03-18 14:47:52
Uchwała Nr XXXVIII/419/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania

2013-03-18 14:46:45
Uchwała Nr XXXVIII/426/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-03-04 13:52:23
Uchwała Nr XXXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie powołania Rady Muzeum w Tarnowskich Górach

2013-03-04 13:50:24
Uchwała Nr XXXVIII/423/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2013-03-04 13:48:32