Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 584/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 491/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

2013-06-24 12:38:23
Zarządzenie Nr 602/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.03.2013r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/434/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-04-05 12:01:23
Zarządzenie Nr 601/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.03.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-04-05 11:56:23
Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.03.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-04-05 10:43:10
Zarządzenie Nr 599/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.03.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-03-27 08:50:01
Zarządzenie Nr 598/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.03.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-03-27 08:45:58
Zarządzenie Nr 591/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.03.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 - 2015

2013-03-25 11:53:04
Zarządzenie Nr 590/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.03.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-03-25 11:52:16
Zarządzenie Nr 597/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.03.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-03-25 11:47:12
Zarządzenie Nr 596/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.03.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-03-25 11:44:07