Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/436/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-04-16 13:38:53
Uchwała Nr XXXIX/437/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

2013-04-16 13:37:13
Uchwała Nr XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-16 13:36:36
Uchwała Nr XXXIX/441/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-04-16 13:34:51
Uchwała Nr XXXIX/443/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

2013-04-16 13:32:41
Uchwała Nr XXXIX/442/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie poparcia starań Gminy Bobolice w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego poprzez budowę dwóch rond

2013-04-03 13:33:45
Uchwała Nr XXXIX/440/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2013

2013-04-03 13:26:12
Uchwała Nr XXXIX/438/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta w związku z niepokojącą sytuacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach

2013-04-03 13:23:02
Uchwała Nr XXXIX/435/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2013 – 2015

2013-04-03 13:14:57
Uchwała Nr XXXIX/434/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-04-03 13:12:45