Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 621/2013 Burmistrza Miasta tarnowskie Góry z dnia 25.04.2013r. w sprawie wprowadzenia Procedury Wewnętrznej udzielania pomocy de minimis osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą przez Gminę Tarnowskie Góry oraz jej jednostki podległe

2013-06-10 12:05:03
Zarządzenie Nr 636/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04.2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-06-10 10:22:33
Zarządzenie Nr 622/2013 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim na czas zagrożenia bezpieczeństwa i osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa

2013-06-06 10:12:44
Zarządzenie Nr 629/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 612/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.04.2013r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu w wysokości 9.100.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2013-05-21 08:48:52
Zarządzenie Nr 634/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2013-05-02 11:41:44
Zarządzenie Nr 633/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2013-05-02 11:39:21
Zarządzenie Nr 632/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-05-02 11:35:49
Zarządzenie Nr 631/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-05-02 11:31:01
Zarządzenie Nr 630/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.04.2013r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/446/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-05-02 11:29:13
Zarządzenie Nr 628/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-05-02 11:27:19