Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-04-18 13:08:48
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-04-18 13:08:07
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-18 13:06:21
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finsowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

2013-04-18 13:05:25
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

2013-04-18 13:04:08
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-04-18 13:03:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-18 13:02:07
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 5+”

2013-04-18 12:56:54
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wolności słowa i pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce

2013-04-18 12:52:08