Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/447/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

2013-05-09 14:31:22
Uchwała Nr XL/448/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

2013-04-25 15:13:31
Uchwała Nr XL/451/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-04-25 15:06:23
Uchwała Nr XL/450/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-04-25 15:01:13
Uchwała Nr XL/449/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-25 14:39:35
Uchwała Nr XL/446/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-04-25 14:19:01
Uchwała Nr XL/445/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2013-04-25 14:08:55
Uchwała Nr XL/444/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wolności słowa i pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce

2013-04-25 14:03:56