Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zaniepokojenia stanem nadzoru nad inwestycjami miejskimi w Tarnowskich Górach.

2013-05-24 11:35:20
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

2013-05-16 14:14:45
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany składu osobowego Komisji BUDŻETOWEJ

2013-05-16 13:41:53
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-05-16 13:40:22
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany nazwy ronda

2013-05-16 13:36:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach

2013-05-16 13:35:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/440/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2013

2013-05-16 13:34:18
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2013-05-16 13:30:44
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia na terenie miasta Tarnowskie Góry liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych

2013-05-16 13:28:41
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/627/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2013-05-16 13:27:03