Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/460/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/439/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowskie Góry.

2013-06-07 13:42:39
Uchwała Nr XLII/461/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/627/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2013-06-07 13:41:52
Uchwała Nr XLII/462/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Tarnowskie Góry liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych

2013-06-07 13:40:41
Uchwała Nr XLII/463/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2013-06-07 13:39:50
Uchwała NR XLII/465/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach

2013-06-07 13:38:30
Uchwała Nr XLII/466/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy ronda

2013-06-07 13:37:36
Uchwała Nr XLIII/469/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyrażenia stanowiska dot. polityki inwestycyjnej miasta Tarnowskie Góry

2013-06-03 08:15:12
Uchwała Nr XLII/456/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 5+”

2013-05-31 10:49:28
Uchwała Nr XLII/458/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-05-29 13:38:27
Uchwała Nr XLII/468/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji BUDŻETOWEJ

2013-05-29 10:35:50