Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry

2013-06-20 14:19:43
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2013 roku

2013-06-20 14:18:08
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach

2013-06-20 14:17:01
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach

2013-06-20 14:17:01
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brynek

2013-06-20 14:12:06
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-06-20 14:10:55
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-06-20 14:09:20
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie poparcia starań o wpis tarnogórskich podziemi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

2013-06-20 14:05:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2013-06-20 14:04:02
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-06-20 14:02:05