Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/482/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-07-05 13:20:54
Uchwała Nr XLV/481/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-07-05 13:19:32
Uchwała Nr XLV/480/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry

2013-07-05 13:18:47
Uchwała Nr XLV/484/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach

2013-07-01 08:56:24
Uchwała Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2013 roku

2013-06-28 15:19:38
Uchwała Nr XLV/483/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brynek

2013-06-28 15:14:32
Uchwała Nr XLV/479/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie poparcia starań o wpis tarnogórskich podziemi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

2013-06-28 14:57:05
Uchwała Nr XLV/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2013-06-28 14:41:17
Uchwała Nr XLV/477/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-06-28 14:37:02
Uchwała Nr XLV/476/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-06-28 14:35:21