Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 672/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.06.2013 w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do realizacji budowy monitoringu oraz radiowej sieci internetowej w mieście Tarnowskie Góry

2013-07-23 09:47:40
Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2013-07-04 14:02:39
ZARZĄDZENIE NR 684 /2013 BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany stawek amortyzacyjnych ( umorzeniowych ) środków trwałych należących do wszystkich grup Klasyfikacji Środków Trwałych w odniesieniu do poszczególnych składników majątku wytworzonych w wyniku realizacji Projektu pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach”.

2013-07-01 10:10:56
Zarządzenie Nr 688/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-06-28 15:36:59
Zarządzenie Nr 687/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-06-28 15:33:21
Zarządzenie Nr 686/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.06.2013r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry do zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących, wykraczających poza plan roku budżetowego

2013-06-28 15:32:09
Zarządzenie Nr 685/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.06.2013r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLV/477/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-06-28 15:30:36
Zarządzenie Nr 683/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.06.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-06-28 15:28:23
Zarządzenie Nr 682/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.06.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-06-28 15:24:09
Zarządzenie Nr 680/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.06.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-06-26 14:38:09