Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 753/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.08.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 402/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.09.2012r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach

2013-09-09 12:58:54
Zarządzenie Nr 722/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.07.2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-08-01 15:44:00
Zarządzenie Nr 721/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.07.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-08-01 15:42:50
Zarządzenie nr 699/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.07.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2013-08-01 12:19:18
Zarządzenie Nr 720/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.07.2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowej

2013-07-31 14:31:06
Zarządzenie Nr 719/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.07.2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowej

2013-07-31 14:30:30
Zarządzenie Nr 718/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-07-29 12:31:39
Zarządzenie Nr 717/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 642/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.05.2013r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie do 4 lat ze zmianami

2013-07-29 12:29:28
Zarządzenie Nr 716/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2013-07-29 12:27:56
Zarządzenie Nr 715/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2013-07-29 12:26:41