Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze /ulica Łąkowa/

2013-08-22 12:58:04
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze /ulica Alfonsa Zgrzebnioka/.

2013-08-22 12:55:11
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-08-22 12:52:50
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2013-08-22 12:51:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach

2013-08-22 12:50:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

2013-08-22 12:49:51
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na terenie Powiatu Tarnogórskiego

2013-08-22 12:48:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

2013-08-22 12:45:02
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2013-08-22 12:42:55