Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/492/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

2013-12-17 12:58:55
Uchwała Nr XLVII/496/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze /ulica Alfonsa Zgrzebnioka/

2013-09-06 12:47:22
Uchwała Nr XLVII/497/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze /ulica Łąkowa/

2013-09-06 12:46:29
Uchwała Nr XLVII/495/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-08-30 13:06:52
Uchwała Nr XLVII/494/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2013-08-30 13:04:53
Uchwała Nr XLVII/493/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach

2013-08-30 13:01:32
Uchwała Nr XLVII/491/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na terenie Powiatu Tarnogórskiego

2013-08-30 12:59:37
Uchwała Nr XLVII/489/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-08-30 12:57:09
Uchwała Nr XLVII/490/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-08-30 12:56:23