Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-09-19 13:22:14
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-09-19 13:18:37
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2013-09-19 13:08:51
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-09-19 13:07:54
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.”Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Tarnowskich Górach w dzielnicy Lasowice”

2013-09-19 13:06:18
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Gminy Tworóg na realizacje zadania pn.: „Remont dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg”

2013-09-19 13:03:44
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry

2013-09-19 13:01:09
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. – Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela

2013-09-19 12:57:09
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.

2013-09-19 12:41:35
Projekt uchwały w sprawie wykorzystania środków z budżetu państwa na organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach w roku 2013.

2013-09-18 15:05:36