Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/504/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Tarnowskich Górach w dzielnicy Lasowice"

2013-10-18 13:52:04
Uchwała Nr XLIX/500/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.

2013-10-09 12:20:41
Uchwała Nr XLIX/499/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-09-27 10:25:38
Uchwała Nr XLIX/498/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-09-27 10:19:12
Uchwała Nr XLIX/506/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2013-09-27 09:56:45
Uchwała Nr XLIX/505/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-09-27 09:54:28
Uchwała Nr XLIX/503/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: "Remont dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg"

2013-09-27 09:45:21
Uchwała Nr XLIX/502/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry

2013-09-27 09:41:07
Uchwała Nr XLIX/501/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela

2013-09-27 09:38:21