Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

2013-10-17 10:50:39
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Tarnowskie Góry projektu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”

2013-10-17 10:46:31
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Gmina Tarnowskie Góry zamierza wyemitować w latach 2014-2016

2013-10-17 10:44:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-10-17 10:43:53
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2014”

2013-10-17 10:41:22