Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/508/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-10-28 14:28:42
Uchwała Nr L/512/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XL/451/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2013r. o uznaniu skargi za bezzasadną

2013-10-28 10:03:41
Uchwała Nr L/511/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Tarnowskie Góry projektu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”

2013-10-28 10:00:56
Uchwała Nr L/510/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Gmina Tarnowskie Góry zamierza wyemitować w latach 2014-2016

2013-10-28 09:58:56
Uchwała Nr L/507/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2014”

2013-10-28 09:57:13
Uchwała Nr L/509/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-10-28 09:49:48