Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 841/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11. 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 419/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22 października 2012r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach" z późn. zm

2014-12-15 16:17:20
Zarządzenie Nr 868/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.11.2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2013-12-06 09:38:44
Zarządzenie Nr 867/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.11.2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2013-12-06 09:30:38
Zarządzenie Nr 866/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.11.2013 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2013-12-06 09:21:57
Zarządzenie Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.11.2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2013-12-06 09:19:49
Zarządzenie Nr 863/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wykonania uchwały Nr LI/515/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-12-06 09:16:48
Zarządzenie Nr 850/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2013r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach oraz określenia trybu pracy Komisji Konkursowej

2013-11-26 14:01:33
Zarządzenie Nr 856/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-11-26 09:24:55
Zarządzenie Nr 855/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2013-11-26 09:23:34
Zarządzenie Nr 854/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2013-11-26 09:22:13