Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2014 rok

2013-11-21 14:46:59
Projekt uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

2013-11-21 09:52:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym

2013-11-21 09:45:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2013-11-21 09:40:02
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-11-21 09:24:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-11-21 09:21:20
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Tarnowskie Góry na okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.”

2013-11-21 09:17:02