Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/518/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

2013-12-09 10:37:25
Uchwała Nr LI/519/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2014 rok

2013-12-02 14:21:06
Uchwała Nr LI/517/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym

2013-12-02 14:16:47
Uchwała Nr LI/516/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2013-12-02 14:15:09
Uchwała Nr LI/515/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-12-02 14:12:52
Uchwała Nr LI/514/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-12-02 14:10:59
Uchwała Nr LI/513/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Tarnowskie Góry na okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.”

2013-12-02 14:08:11