Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok

2013-12-13 13:08:13
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-12-13 13:02:49
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2014 roku

2013-12-12 14:27:14
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-12-12 14:26:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-12-12 14:12:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tarnowskie Góry do porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy samorządami pn.”Konsorcjum samorządów dla rewitalizacji magistrali węglowej Śląsk- Porty”

2013-12-12 14:09:58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2013-12-12 14:03:58
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

2013-12-12 14:00:54
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-12-12 13:58:38