Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/521/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok

2014-01-07 13:03:44
Uchwała Nr LII/522/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-12-24 08:26:18
Uchwała Nr LII/524/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2013-12-23 11:36:18
Uchwała Nr LII/523/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013r.

2013-12-23 11:33:02
Uchwała Nr LII/520/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-12-23 11:20:02
Uchwała Nr LII/529/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2014 roku

2013-12-20 12:05:24
Uchwała Nr LII/528/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2013-12-20 12:04:17
Uchwała Nr LII/527/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-12-20 12:03:05
Uchwała Nr LII/526/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tarnowskie Góry do porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy samorządami pn.”Konsorcjum samorządów dla rewitalizacji magistrali węglowej Śląsk- Porty”

2013-12-20 12:01:39
Uchwała Nr LII/525/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/492/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

2013-12-20 12:00:22