Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 925/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.01.2014 w sprawie powołania komisji do spraw oceny realizacji zadania zaproponowanego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Turniej gier komputerowych"

2014-02-24 09:43:45
Zarządzenie Nr 944/2014r. Burmistrza MIasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-02-20 14:37:27
Zarządzeni Nr 929/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.01.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłoŚci działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - tj. maksymalnie na okres do 4lat Na podstawie art.30 ust. 1 iust.2 pkt 2 i4 ustawy zdnia 8 marca l990r

2014-02-20 14:21:31
Zarządzenie Nr 933/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.01.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 927/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych, które Gmina Tarnowskie Góry zamierza wyemitować w latach 2014-2016 i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji

2014-02-13 13:00:23
Zarządzenie Nr 927/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych, które Gmina Tarnowskie Góry zamierza wyemitować w latach 2014-2016 i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji

2014-02-13 12:55:38
Zarządzenie Nr 943/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2014-02-12 09:36:45
Zarządzenie Nr 939/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach dzialu w zakresie wydatków bieżących

2014-02-12 09:35:37
Zarządzenie Nr 937/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2014-02-12 09:33:57
Zarządzenie Nr 942/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2014-02-12 09:30:05
Zarządzenie Nr 940/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach dzialu w zakresie wydatków bieżących

2014-02-12 09:15:48