Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/534/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

2014-01-31 14:22:39
Uchwała Nr LIII/536/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej nieuiszczonej części rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

2014-01-27 10:13:28
Uchwała Nr LIII/535/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie odpowiedzi oraz przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach

2014-01-27 10:11:53
Uchwała Nr LIII/533/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą: „Działania osłonowe - łagodzenie skutków podwyżki cen wody” w 2014 roku w gminie Tarnowskie Góry

2014-01-27 10:07:23
Uchwała Nr LIII/532/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwaleni budżetowej na 2014 rok

2014-01-27 10:05:53
Uchwała Nr LIII/531/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-01-27 10:01:30
Uchwała Nr LIII/530/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. F. Blachnickiego w Tarnowskich Górach do realizacji projektu nr WND-PKOL.09.02-24-064/13 „Szóstoklasista z klasą – uczeń z charakterem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2014-01-27 09:57:42