Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 962/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.02.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2017-01-23 12:40:06
Zarządzenie 972/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2017-01-23 12:35:20
Zarządzenie 965/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.02.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2017-01-23 12:15:21
Zarządzenie Nr 973/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-04-09 10:38:02
Zarządzenie 971/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-04-08 15:40:50
Zarządzenie Nr 957/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.02.2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w związku ze świętami przypadającymi w soboty.

2014-03-07 09:55:22
Zarządzenie Nr 970/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat

2014-03-05 13:59:01
Zarządzenie Nr 973/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-03-05 09:42:51
Zarządzenie Nr 966/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.02.2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2014-02-28 14:36:06
Zarządzenie Nr 974 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień”

2014-02-28 10:23:56