Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1007/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-04-09 10:46:33
Zarządzenie 991/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.03.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-04-09 09:48:53
Zarządzenie Nr 987/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.03.2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2014-04-09 09:47:31
Zarządzenie 984/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 6.03.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-04-09 09:35:04
Zarządzenie Nr 976/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2014r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/539/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-04-09 09:32:34
Zarządzenie Nr 1001/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 976/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.02.2014r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/539/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-04-08 15:50:33
Zarządzenie Nr 1000/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2014r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/554/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-04-08 15:49:25
Zarządzenie Nr 1003/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2014-04-08 15:48:11
Zarządzenie 1005/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-04-08 15:46:56
Zarządzenie Nr 1004/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2014-04-01 14:14:22