Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 970/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.02.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat

2014-03-05 13:46:48
Zarządzenie Nr 956/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.02.2014r. w sprawie określenia formy przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry sprawozdań do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2014-03-05 13:43:27