Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LV/558/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania

2014-05-12 13:39:50
Uchwała Nr LV/557/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2014-05-12 13:35:04
Uchwała Nr LV/559/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2014-04-22 11:28:59
Uchwała Nr LV/553/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-04-01 08:54:32
Uchwała Nr LV/554/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-04-01 08:51:27
Uchwała Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022”

2014-04-01 08:48:46
Uchwała Nr LV/552/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/539/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-04-01 08:28:35
Uchwała Nr LV/563/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/536/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej nieuiszczonej części rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

2014-03-31 13:18:56
Uchwała Nr LV/561/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2014-03-31 13:15:24
Uchwała Nr LV/561/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2014-03-31 13:06:01