Zarządzenie Nr 1004/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.03.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

zarządzenie

Data: 2014-04-01 14:13:25 Rozmiar: 255.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Glomb
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Glomb
Czas wytworzenia: 2014-04-01 14:13:37
Czas publikacji: 2014-04-01 14:13:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak