Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1037/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.04..2014r.w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych instytucjach kultury Gminy Tarnowskie Góry.

2014-06-04 09:39:41
Zarządzenie Nr 1018/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 03.04.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2014-06-04 09:35:23
Zarządzenie Nr 1034/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.04.2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2016

2014-04-16 12:10:12