Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-05-02 10:34:20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry

2014-04-24 14:14:05
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

2014-04-24 14:08:51
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

2014-04-24 13:47:29
Projekt uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Tarnowskie Góry - budżetu partycypacyjnego

2014-04-24 13:43:01
Projekt uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Tarnowskie Góry - budżetu obywatelskiego

2014-04-24 13:39:30
Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)

2014-04-24 13:34:03
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-04-24 13:29:04
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-04-24 13:28:02