Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVI/569/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

2014-05-12 13:14:37
Uchwała Nr LVI/564/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-05-12 09:53:06
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej

2014-05-08 15:20:12
Uchwała Nr LVI/572/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-05-06 11:58:22
Uchwała Nr LVI/571/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

2014-05-06 11:53:46
Uchwała Nr LVI/570/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry

2014-05-06 11:09:27
Uchwała LVI/568/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia 2 okręgów wyborczych na obszarze Miasta Tarnowskie Góry dla wyborów Rady Powiatu Tarnogórskiego

2014-05-06 11:06:49
Uchwała Nr LVI/567/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Tarnowskie Góry – budżetu partycypacyjnego

2014-05-06 11:04:56
Uchwała Nr LVI/566/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowynr 1699)

2014-05-06 11:03:35