Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (ulica Jaśminowa, ulica Jałowcowa)

2014-05-22 14:10:00
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (ulica Barytowa)

2014-05-22 14:08:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

2014-05-22 14:04:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-05-22 14:00:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2022

2014-05-22 13:58:45
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-05-22 13:48:40
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

2014-05-22 13:46:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-05-22 13:44:01
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2013 rok

2014-05-22 13:43:15
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok

2014-05-22 13:38:19